www.premmann.com

            

 

         

 
 

  

Prem S. Mann                                              ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ

     

 
 

         

 
 

     

ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ 2008 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ "ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ" ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ YouTube ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। YouTube ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। -ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ

ਵੀਡੀਓ


   

 
 

         

 
 

              

                 

ਸ਼ਬਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 12 - ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ    ਜੂਨ-ਅਗਸਤ 2010

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

    

 

                 

 
 

         

 
 

 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ 

                          

 

ਕਿਤਾਬਾਂ     

                    

 

ਫੋਟੋ 

                    

 

ਵੀਡੀਓ 

    

 

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

                    

 

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ 

                    

 

www.punjabiblog.com

         

           

        

               You may also visit the following related Web sites by clicking on them:

                  

 

www.punjabiblog.com

www.wiley.com/college/mann

http://www.easternct.edu/economics/

http://www.easternct.edu/economics/mann.htm

          

     

 

Other Web Sites of Interest  ਹੋਰ ਵੈਬ ਸਾਈਟਸ (ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) 

     

 

Email your comments to:

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜੋ:

  

               prem@premmann.com