ਪਲਕਾਂ ਡੱਕੇ ਹੰਝੂ   (ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਿਹ)

    

Book of Gazals in Punjabi